Comunicat de la Facultat de Filosofia referent al Professorat Associat (setembre 2013)

La Junta de facultat de Filosofia, reunida el 10 de setembre de 2013, ha aprovat per
unanimitat, emetre el següent comunicat.

COMUNICAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA

Al Sr. Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona:

Davant la preocupant situació en què es troba la universitat pública, amb mesures que afecten
la seva qualitat i universalitat (pujada sostinguda de taxes de les matrícules, davallada de
beques, dificultats cada cop majors perquè els i les estudiants puguin treballar al mateix temps
que estudien, retallades de sous i augment de la precarietat del col∙lectiu de PAS i del
professorat, transferència de recursos públics a institucions privades) considerem que convé
reivindicar la universitat com a servei públic i la dignitat laboral dels seus treballadors i
treballadores.
Per aquest motiu, i a proposta d’un sector del professorat associat, la Junta de Facultat de
Filosofia, reunida a dia 10 de setembre de 2013, expressem el nostre malestar amb l’actual
política de professorat de l’equip rectoral i manifestem que:

1) Ens oposem a acomiadaments i no renovacions del PDI temporal de la Universitat (associats, becaris postdoctorals i lectors), reconeixent que aquests desenvolupen una tasca estructural i una docència fonamental pel bon funcionament de la universitat.

2) De cara a la seva renovació aquest curs i els següents, ens oposem a que la
“reconeguda competència” del professorat associat a la qual fa referència la Llei
1/2003 d’universitats de Catalunya es mesuri mitjançant barems econòmics com ara
l’exigència de contractes externs i desvinculats del món acadèmic universitari
(especialment en el camp de les humanitats, on l’àmbit d’especialització és, en la
immensa majoria dels casos, universitari). De cara també a la renovació dels
contractes dels professors/es associats/des, ens oposem a que se’ls demani la vida
laboral per satisfer un requisit d’activitat professional externa que els darrers anys no
se’ls havia demanat.

3) Exigim a l’Equip de Govern de la UB que faci passos immediats i inequívocs que
ofereixin l’oportunitat al professorat temporal que cobreix necessitats docents
estructurals d’optar a l’estabilització, establint una (o més d’una) figura contractual de
caràcter indefinit que reconegui la tasca estructural que aquest realitza, així com
passos vers la dignificació dels seus salaris i condicions laborals.

4) Exigim informació clara i transparència per part del rectorat sobre les directrius
polítiques i econòmiques ideades per afrontar l’actual context social i econòmic, i les
repercussions en la planificació organitzativa, docent i contractual a curt , mitjà i llarg
termini. Les solucions han de ser col∙lectives i de consens.

5) Exigim a l’Equip de Govern de la UB que treballi per garantir la possibilitat d’accés
universal als estudis universitaris i una docència de qualitat. La universitat no és una
empresa, és un servei públic per a tota la ciutadania.
Dr. Norbert Bilbeny
Degà de la Facultat de Filosofia

PDF – Comunicat de la Facultat de Filosofia

http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=56471&noticiaub=FILOSOFIA

Anuncis

Judici popular a la universitat-empresa (28 Novembre)

cartell_judici
Us convidem a participar a un judici popular a la “universitat-empresa” el dijous dia 28 de novembre, aprofitant que la UB organitza al Parc Científic un “Networking and Innovation Day“, que té per objectiu “fomentar la col·laboració publicoprivada i la transferència de coneixement entre universitat i empresa”
. La jornada serà inaugurarada a les 9 del matí per Dídac Ramírez, Antoni Castellà i Salvador Alemany.

Des l’Assemblea de Professorat UB volem denunciar que la transferència de coneixement significa en realitat la privatització del mateix, que la universitat pública està patint un veritable desmantellament en favor de les universitats privades, i que els empresaris, banquers i lobbies econòmics estan guanyant poder dintre dels Consells Socials de les universitats la qual cosa porta a una concepció absolutament economicista de l’educació. Tot això en un moment en què les universitats catalanes es troben en una situació d’autèntica emergència, amb taxes abusives, acomiadaments de professors/es i augment de la precarietat laboral.

Per tot això es convoca a les 8.30h a les portes del parc científic (Diagonal)  i a les 11h s’iniciarà el judici popular. 

Fem una crida a totes les assemblees d’estudiants i de treballadores de les universitats catalanes i, a altres moviments i persones que estan en lluita, a participar-hi activament!

PERQUÈ L’EDUCACIÓ NO ÉS UN NEGOCI,
LLUITEM PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA! 
Assemblea de Professorat de la Universitat de Barcelona
 

Concentració de suport en solidaritat a les companyes acomiadades (8 octubre 2013)

A la Universitat de Barcelona, ens ofeguem. Aquesta descripció no respon a una expectativa pessimista, ni és el fruit d’un rampell; al contrari, és una realitat ben palesa a tots i cadascun dels departaments i facultats que la componen. Els i les estudiants constaten amb indignació les contínues pujades del preu de les matrícules, el seguit d’obstacles administratius que els imposen, i el PAS pateix les retallades per la via dels acomiadaments i la precarització dels llocs de treball. Pel que fa al col·lectiu de professorat, el diagnòstic no és, certament, millor: acomiadaments encoberts sota l’eufemisme de la “no renovació de contractes”, malbaratament d’un extraordinaricol·lectiu docent i investigador format i finançat per les mateixes institucions que ara se’n desentenen, incompliment de promeses i decrets, i sobrecàrrega dels i les col·legues que romanen al seu lloc de treball, tot esperant escapolir-se de la pròxima onada de retallades que s’anuncia per al 2014. De manera directa o indirecta, tothom estem patint les conseqüències d’un canvi de model que s’aixopluga sota l’espectre de la mal anomenada “crisi”, ja siguem estudiants, professorat o PAS.

Continuarem, resignats, assistint al desmantellamentde la nostra universitat pública i a la renúncia dels seus principis educatius bàsics? Acceptarem sense oposar-hi resistència que acomiadin o precaritzin col·legues amb una llarga i profitosa carrera com a docents i investigadors? Si et negues a instal·lar-te en un derrotisme que no fa altra cosa que afavorir les decisions preses per les nostres autoritats polítiques i acadèmiques, et convidem a participar a la CONCENTRACIÓ DE PROTESTA QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DIMARTS 8 D’OCTUBRE, A LES 11.30 h, A LA NAU CENTRAL DE L’EDIFICI HISTÒRIC, en coincidència amb l’acte d’inauguració del curs acadèmic.

En algun moment haurem de dir prou: si no és ara, quan ho farem?

 

                                                           Assemblea de Professorat de la UB

CARTELL: SOLIDARITAT AMB COMPANYS I COMPANYES ACOMIADADES 8 Octubre

COMUNICAT EXIGINT LA DIMISSIÓ DE DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ

Avui part de la comunitat educativa UB, després d’una concentració i d’una assemblea on hi havia tant membres de PDI, com PAS i estudiants, hem decidit quedar-nos a la biblioteca de l’edifici històric de la UB de manera indefinida.
 
A l’assemblea s’ha condemnat des de tots els col·lectius la decisió de l’equip rectoral i la consegüent actuació del cos d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra la matinada del passat  dissabte 25 de maig. Mostrem el nostre rebuig, per tant, al rector d’aquesta universitat, Dídac Ramírez i Sarrió, qui va executar l’ordre per tal que aquest cos hi actués, i demanem una justificació real per als fets ocorreguts, ja que les declaracions oficials són contràries al que va succeir: que l’ordre de desallotjament es va fer efectiva a la tarda del dia 23, abans de seure a parlar amb l’equip rectoral, més de 12 hores abans de l’aturada del Consell de Govern que es celebrava el matí del dia 24. Per aquests motius, per la ineficàcia demostrada vers la gestió de l’actual situació de la universitat, per la manca de resposta davant de les peticions d’informació que se li van fer des del primer moment de l’okupació del rectorat i perquè és evident que posa els seus interessos i els interessos de les elits polítiques i econòmiques per davant dels interessos de la comunitat universitària, negant-se a establir un marc de diàleg que afavoreixi a ambdues parts, exigim la seva dimissió, com a condició prèvia a qualsevol tipus de negociació. 
 
L’objectiu de quedar-nos a la biblioteca de l’edifici històric és continuar teixint una xarxa entre els diferents sectors que conformen la comunitat universitària, sinèrgia creixent que es va veure interrompuda amb el desallotjament del rectorat. A més a més, durant l’okupació, també volem concretar les mesures específiques en les que es poden materialitzar les nostres reivindicacions conjuntes, així com exercir pressió i reforçar la nostra exigència de dimissió del Rector com a requeriment per a l’inici de les negociacions en si de l’assemblea, seguint la nostra forma d’organització que garanteix que totes les parts puguin ser escoltades i valorades sense les influències ni contaminacions de les estructures jeràrquiques. 
 
Així doncs, exigim la dimissió irrevocable de Dídac Ramírez i Sarrió com a Rector de la Universitat de Barcelona per tots els motius exposats anteriorment i per ser un Rector que fa ús de la violència per tal d’imposar les seves determinacions, tal i com ho va fer en la lluita contra la implantació del Pla Bolonya i com ho ha fet aquesta darrera setmana, per haver permés la pujada de taxes del 67% que denega l’accés a la majoria social treballadora, per no tenir cap mirament a l’hora de posar en risc els llocs de treball de milers de treballadores de la universitat i per contribuir al desmantellament del sistema públic universitari.
EL TEU DIÀLEG ÉS IMPOSICIÓ, EL TEU LLENGUATGE ÉS VIOLÈNCIA, DÍDAC RAMÍREZ DIMISSIÓ